102
Leerlingen Leren Conflicten Hanteren
het onderwijsprogramma van Stichting Mediation door Leerlingen 

Het onderwijsprogramma Leerlingen Leren Conflicten Hanteren in de huidige vorm is ontwikkeld door de drie Seniortrainers die verbonden zijn aan de stichting Mediation door Leerlingen.
Zij vormen tezamen het hart van onze organisatie en hebben alle drie onder-tussen meer dan tien jaar ervaring in het begeleiden van uiteenlopende scholen bij de invoering van onze onderwijs-methode en het verzorgen van de trainingen aan de teams, coördinatoren en leerlingen. Meestal doen ze dat in hun eentje, bij grote groepen laten zij zich bijstaan door een collega.

Indien u met ons wilt praten of mailen, over ons werk en over de mogelijkheden op uw school, kunt u het beste contact maken met een van onze drie Seniortrainers, via hun eigen website