166
Leerlingen Leren Conflicten Hanteren
het onderwijsprogramma van Stichting Mediation door Leerlingen 

Als u met ons wil overleggen over een training, traject of maatwerkoplossing, kunt u het beste via de trainerspagina in contact treden met een van onze drie seniortrainers:

- Ronald Westerbeek
- Rusz Bisecker Vacca
- Angelique van Nistelrooij

Voor het bestellen van boekjes verwijzen we u naar de boekjespagina

Wilt u contact met de Stichting of met de websitebeheerder,
mail dan naar info@mediationdoorleerlingen.nl
- dan komt u in contact met
een van de seniortrainers van onze stichting

Onze leveringsvoorwaarden en onze klachtenprocedure vindt u onder de twee buttons hieronder - heeft u vragen hierover, maak dan even contact met ons

images/docs/algemene_leveringsvoorwaarden_mdl.pdfleveringsvoorwaarden