100
Leerlingen Leren Conflicten Hanteren
het onderwijsprogramma van Stichting Mediation door Leerlingen 

Waarschijnlijk bent u wel bekend met ons programma of met een vergelijkbaar traject.
Immers bijna alle scholen in Nederland schenken vandaag de dag in een of andere vorm aandacht aan ruzies en pestgedrag, niet alleen met een protocol, maar ook door middel van een programma binnen de school. Misschien is de werkvorm die uw school indertijd heeft gekozen, ondertussen een beetje versleten en uitgewerkt én misschien zijn er veel mutaties in het team dat het programma indertijd startte. Het kan daarom nuttig zijn contact te maken met een van onze mensen, om de actuele situatie op uw school te bespreken. We bieden namelijk, naast het 'classic' onderwijstraject, zoals we dat al op een groot aantal scholen hebben geïntroduceerd, ook opfrisprogramma's en maatwerkoplossingen, op basis van onze Leerlingen Leren Conflicten Hanteren aanpak.
o

Ruzie tussen leerlingen, over een afgepakte pen, over afkijken, nare sms'jes..... of erger. Als docent kom je regelmatig allerlei conflicten in je klas tegen. Wat doe je ermee? Je kunt ze negeren, maar vaak blijft zo'n ruzie hangen en verstoort het de sfeer in de groep. Je grijpt dus in, maar je gevoel zegt dat je vaardigheden hier tekort schieten.
En het is natuurlijk het beste als de leerlingen het zelf, onderling op lossen. Maar ook zij missen die vaardigheden, vindt jij.....
Dit is in een notendop het probleem waar wij hulp kunnen bieden. Iedereen heeft last van al dat geruzie en niemand weet goed hoe er mee om te gaan; de knop moet om, van pesten en ruziemaken naar vertrouwen, samenwerken en begrip voor elkaar. Dat is waar wij in beeld komen met ons onderwijsprogramma Leerlingen Leren Conflicten Hanteren .

Ons programma biedt kansen om vertrouwd te raken met ruzievaardigheden, door training van het schoolteam - een serie lessen (met lesboekjes) voor alle groepen - een gerichte training van een aantal mentoren en dan als kroon op het programma: de training van leerlingmediators, peermediation, Mediation door Leerlingen dus.
Wij bieden een integrale aanpak waar alle geledingen van de school bij betrokken raken, zodat er draagvlak ontstaat waar de school behoefte aan heeft.
Ons programma is geen toverformule, maar als het schoolbreed wordt aangepakt werkt het wèl en zelfs heel goed.

notitie

OVER ONS
click hier